E-mail:  
Heslo:  
nebo registrovat
Zasílání informací o akcích a kurzech
Kontakt:
E-mail: skritek@skritek.org
Tel: 736103994
"Nepobývej v minulosti, nesni o budoucnosti, soustřeď mysl na přítomný okamžik." Buddha
Nabízíme

VEŘEJNOSTI NABÍZÍME:

- autorské kurzy - jednodenní či vícedenní zážitkové aktivity
- kurzy na podporu týmové spolupráce
- vzdělávací semináře, přednášky a workshopy zaměřené na práci s dětmi a mládeží, na rozvoj osobnosti, komunikačních dovedností, tvůrčího potenciálu ad.
- lektorskou podporu a spolupráci v oblasti primární protidrogové prevence
- kurzy a školení pro pracovní týmy, organizované i neorganizované kolektivy


ŠKOLÁM NABÍZÍME:

ADAPTAČNÍ KURZY
- určen pro nově vzniklé nebo proměněné třídní kolektivy
- cílem je: vzájemné poznání v třídním kolektivu, sžití s třídním učitelem, otevření důvěry a dlouhodobé spolupráce, prohloubení vztahu mezi žákem a učitelem, poznání nové školy, pravidel školy, rozvoj spolupráce v třídním kolektivu, zvýšení vzájemné důvěry mezi spolužáky
- žáci mají možnost se poznat mimo školní lavice v situacích, které by ve škole nezažili, mohou si nalézt své místo ve skupině, rychle si zvyknout na nový kolektiv a nové prostředí

ŠKOLY V PŘÍRODĚ
- určen pro kolektivy tříd nebo skupiny žáků z různých třídních kolektivů
- cílem je: rozvoj fyzických i psychických dovedností žáků, prohloubení týmové spolupráce v třídním kolektivu, zvýšení vzájemné důvěry mezi spolužáky, podpora zdravého pohybu v přírodě, vytvoření pozitivního vztahu k přírodě, zábava a odpočinek
- program dává prostor pro podporu týmového ducha a pro spolupráci v rámci kolektivu, většina aktivit je umístěna do venkovního prostředí z důvodu zdravotního a z důvodu vytvoření pozitivního vztahu k přírodě
- v kurzu jsou zastoupeny aktivity fyzické, tvořivé, intelektuální a sociální, což posiluje všestranný rozvoj osobnosti dítěte.

ENVIROMENTÁLNÍ PROGRAMY, KURZY
- určeny pro kolektivy tříd nebo skupiny žáků
- cílem je: vytvoření pozitivního vztahu k životnímu prostředí, získání povědomí o environmentálních tématech, získání znalostí zážitkovou metodou, prohloubení a osvojení získaných znalostí
- jedná se jak o půldenní programy zaměřené na různé oblasti životního prostředí, kde si žáci osvojí získané znalosti v různorodých aktivitách, tak o vícedenní kurzy, kde můžeme komplexněji pracovat na daném tématu

KURZY NA PODPORU KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ, TŘÍDNÍHO KOLEKTIVU A SPOLUPRÁCE
- určen pro kolektiv třídy
- cílem je: práce s potencionálními problémy třídy, zlepšení komunikace mezi žáky, prohloubení týmové spolupráce v třídním kolektivu, zvýšení vzájemné důvěry mezi spolužáky, prohloubení důvěry k třídnímu učiteli, vytvoření prostoru pro řešení konfliktních situací,
- kurzy mohou mít různou tématiku (téma lze upravit podle představ školy, třídy)
- v kurzu jsou zastoupeny aktivity fyzické, tvořivé, intelektuální a sociální, směřující k prohloubení spolupráce v rámci třídy, řešení problémových situací a komunikačních dovedností

SPORTOVNÍ KURZY (VODÁCKÝ, LYŽAŘSKÝ)
- určen pro kolektivy tříd nebo skupiny žáků z různých třídních kolektivů
- cílem je: prožít neobvyklý zážitek, naučit se ovládat kanoe či raft, naučit se lyžovat, jezdit na snowboardu, osvojit si dovednosti potřebné pro stanování a společné vaření, stmelení skupiny v neobvyklém prostředí, rozvoj fyzických i psychických dovedností žáků, podpora zdravého pohybu v přírodě
- program kurzu je tematicky zaměřen, mimo plavbu na lodích, respektive lyžování, jsou začleněny doprovodné aktivity zaměřené na týmovou spolupráci a rozvoj schopností žáků

AKCE A PROGRAMY S RŮZNOU TÉMATIKOU
- určeny pro kolektivy tříd nebo skupiny žáků
- jedná se o jednodenní i vícedenní akce se zaměřením na prohloubení vztahů, spolupráce a důvěry, případně týkající se konkrétního tématu
- Např.: Lanové aktivity, Hry na vzájemnou důvěru, Městské hry, Společenskovědní programy ad.


V ENVIRONMENTÁLNÍ OBLASTI NABÍZÍME:

- vzdělávací semináře, výukové programy a přednášky
- environmentální aktivity pro žáky základních a středních škol
- pomoc pedagogům v rozvoji EVVO na školách
- organizaci odborných exkurzí

VÝUKOVÉ PROGRAMY V KUROVICKÉM LOMU:
- Pořádáme výukové environmentální programy zaměřené na lom v Kurovicích
- Programy vznikly z projektu "Kurovický lom jako nástroj regionálního vzdělávání a osvěty", který realizoval ESCARGOT, o.p.s.

1. Tajemství kurovického lomu
- terénní program pro děti MŠ
- délka programu: 150 minut

2. Kurovický lom žije
- terénní program pro žáky 1. stupně ZŠ
- délka programu: 150 minut

3. Co se děje v lomu
- terénní program pro žáky 2. stupně ZŠ
- délka programu: 150 minut

4. Kurovická geomozaika
- terénní program pro žáky 2. stupně ZŠ
- délka programu: 150 minut

5. Opuštěný lom - co bude dál?
- terénní program pro studenty SŠ
- délka programu: 150 minut

6. Rozmanitost kurovického lomu
- program pro žáky ZŠ a SŠ v interiéru školy
- délka programu: 150 minut

7. Péče o přírodní památku
- terénní program pro žáky ZŠ a SŠ
- délka programu: dle dohody

Bližší charakteristiky výukových programů se dozvíte z přiloženého souboru.

Nabídka výukových programů v kurovickém lomu - bližší popis

STORNO POPLATKY:

DNY PŘED KONÁNÍM AKCE - CENA VRÁCENA ÚČASTNÍKOVI
0 - 1 den -- vráceno 30% z celkové ceny
2 - 7 dní -- vráceno 50% z celkové ceny
8 - 14 dní -- vráceno 90% z celkové ceny
15 - více dní -- vráceno 100% z celkové ceny


Kalendář
Podporují nás
Projekt GIVT
Město Holešov
Pingu sport, s.r.o.
2DR - grafika
Copyright © 2010, Skritek.org. Vytvořilo SURFACE